ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

หมายเลขโทรศัพท์  : โทร 0 2222 4821, มท 50235-6, โทรสาร 0 2225 9199
ที่อยู่  : กระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200