หน้าแรก สภาพเมื่อแรกสถาปนากระทรวงมหาดไทย

สภาพเมื่อแรกสถาปนากระทรวงมหาดไทย

โดย มหาดไทย