หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างค่าเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟส่องสว่าง เพื่อสนับสนุนงานรถยนต์สื่อสารดาวเทียมและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 1-12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
footer-socials