ตอนที่ ๑๐ สายพระโลหิตบูรพกษัตริย์นักรบ องค์จอมทัพไทย