หน้าแรก สารคดีรัชกาลที่1-10สารคดีรัชกาลที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (๒๐ ตอน) ตอนที่ ๑๔ ช้างเผือกแห่งพระบรมเดชานุภาพ และธงช้างแสดงความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
footer-socials