หน้าแรก สารคดีรัชกาลที่1-10สารคดีรัชกาลที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (๒๐ ตอน) ตอนที่ ๑๒ การเจริญสัมพันธไมตรีกับโปรตุเกส ชาติแรกที่เข้ามาเจริญพระราชไมตรี
footer-socials