หน้าแรก สารคดีรัชกาลที่1-10สารคดีรัชกาลที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (๒๐ ตอน) ตอนที่ ๒ การพระราชพิธีสถาปนาพระเกียรติยศพระบรมราชินี เฉลิมพระยศพระราชวงศานุวงศ์ ตามราชประเพณี
footer-socials