หน้าแรก สารคดีรัชกาลที่1-10สารคดีรัชกาลที่ ๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (๙ ตอน) ตอนที่ ๙ พระมหากษัตริย์นักประชาธิปไตยผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
footer-socials