หน้าแรก สารคดีรัชกาลที่1-10สารคดีรัชกาลที่ ๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (๙ ตอน) ตอนที่ ๓ เสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลฝ่ายใต้
footer-socials