หน้าแรก สารคดีรัชกาลที่1-10สารคดีรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (๑๒ ตอน) ตอนที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว กับการบำรุงรักษาแผ่นดิน
footer-socials