หน้าแรก สารคดีรัชกาลที่1-10สารคดีรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (๑๓ ตอน) ตอนที่ ๑๐ การพระราชกุศลสร้างและปฏิสังขรณ์พระอาราม
footer-socials