หน้าแรก สารคดีรัชกาลที่1-10สารคดีรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (๑๓ ตอน) ตอนที่ ๗ พัฒนาภายในและสร้างป้อมปราการแข็งแกร่งจากภายนอก พระราชกุศโลบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
footer-socials